Công ty TNHH Vĩnh Phú
Chuyên : Sản xuất và kinh doanh các loại máy xây dựng